Biopac

Days Days
hours hours
min min
sec sec

  

 

 

 

 

Seminar BIOPAC za znanstvenike i nastavnike

 Zdravstveno veleučilište u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu organizira dvodnevni seminar namijenjen znanstvenicima i nastavnicima koji u svom istraživačkom radu ili nastavi koriste različita fiziološka mjerenja. Seminar će se održati 26. i 27. veljače 2018. godine, a voditelj seminara će biti gost predavač iz tvrtke BIOPAC Alex Dimov.

Ovo je prvi seminar tvrtke BIOPAC u našoj regiji, a cilj mu je prikaz najnovijih alata za fiziološka mjerenja, upoznavanje znanstvenika i nastavnika s mogućnostima sustava BIOPAC, unaprijeđenje istraživanja i podizanje kvalitete nastavnog procesa u području fiziologije i psihologije, te razmjena iskustava među sudionicima u primjeni tehnologija koje nudi sustav BIOPAC.

 

Voditelj seminara: 

  Alex Dimov vodi seminare i radionice na temu snimanja i analize fizioloških podataka od 2006. godine. Tijekom boravka na UC Santa Barbara bio je instruktor u Advanced Training Institute for Virtual Reality u području socijalne psihologije. BIOPAC-u se pridružio prije 13 godina kao stručnjak za aplikacije.


Program seminara:

1. DAN, 26. veljače 2018.
Lokacija: Dvorana 2, Mlinarska cesta 38
Moderator: Ivna Kocijan

09:00-9:15 Uvodno obraćanje dekana Zdravstvenog veleučilišta, prof.dr.sc. Krešimira Rotima i prof.dr.sc. Krešimira Ćosića, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
09:15-17:00 Alex Dimov, BIOPAC.
10:30-11:00 Pauza za kavu
13:00-14:00 Pauza za ručak


TEME:

Predstavljanje BIOPAC-a i pregled BIOPAC hardvera

 • Novi i budući proizvodi, uključujući fNIR sustav (infracrvena spektroskopija), bežične opcije i virtualna stvarnost
 • Postavke hardvera i softvera ovisno o vrsti signala koji se snimaju i njihovoj primjeni
 • Tehnike snimanja kvalitetnih podataka za EKG, EMG i facijalni EMG, EDA, EEG i drugih signala prema interesu polaznika
 • Osnovni alati za analizu podataka
 • Postavljanje softvera
 • Kako najbolje iskoristiti program AcqKnowledge – savjeti i trikovi
 • Automatizacija analize podataka, uključujući skriptiranje naredbi
 • Kako koristiti stimulacijske sustave (STP100C, električki stimulator, Superlab)
 • Pitanja i odgovori

 


2.
DAN, 27. veljače 2018.
Lokacija: Dvorana 304, Ksaver 209
Moderatori: Ivna Kocijan i Siniša Popović

09:00-11:00 Napredna analiza podataka, Alex Dimov, BIOPAC. Grupa 1
11:00-11:30 Pauza

11:30-13:30 Napredna analiza podataka, Alex Dimov, BIOPAC. Grupa 2
13:30-14:20
Pauza za ručak

TEME:

 • Prema interesu sudionika, mogućnost snimanja na novom modelu BIOPAC-a i obrade podataka pomoću AcqKnowledge softvera
 • Mogućnost za sudionike koji već koriste BIOPAC da donesu svoje podatke i uz pomoć voditelja seminara izrade vlastiti analitički protokol za svoj projekt.

14:20-16:30 Izlaganja Grupa 3
14:20-14:50 Izlaganje “Multimodalna metrika za istraživanje rezilijentnosti na stres / Multimodal metrics for stress resilience research”, doc. dr. sc. Siniša Popović, FER
14:50-15:15 Izlaganje “Fiziološke analize za istraživanje rezilijentnosti na stres / Physiological analyses for stress resilience research”, Marko Šarlija, mag. ing., FER
15:15-15:40 Izlaganje “Glasovne analize za istraživanje rezilijentnosti na stres / Vocal analyses for stress resilience research”, Igor Mijić, mag. ing., FER
15:40-16:05 Izlaganje “Analize pogleda za istraživanje rezilijentnosti na stres / Eye gaze analyses for stress resilience research”, Mirko Kokot, mag. ing., FER
16:05-16:30 Izlaganje “Analize moždane aktivnosti za istraživanje rezilijentnosti na stres / Brain activity analyses for stress resilience research”, Ivan Kesedžić, mag. ing., FER
16:30-17:00 Zaključci seminara

 

Obzirom na tehničko tehnološke zahtjeve radionice broj sudionika je ograničen na dvije grupe po 20 sudionika.

Obavijest o rasporedu sudionika po grupama biti će objavljen naknadno.

 

 

Kompanija BIOPAC proizvodi visokokvalitetne istraživačke alate za mjerenja, analize i interpretaciju podataka u fiziologiji, te ujedno osigurava visoku kvalitetu usluge i podrške svojim korisnicima.
Sustav BIOPAC omogućava mjerenje brojnih fizioloških parametara u različitim okolnostima i na različitim mjestima pomoću inovativnih, kompatibilnih rješenja koja koriste znanstvenici, istraživači i nastavnici.
Edukacijska rješenja koja nudi BIOPAC omogućuju aktivan, dinamičan i efikasan proces učenja fiziologije.

Poveznica www.biopac.com

CILJEVI

 • prikaz najnovijih alata za fiziološka mjerenja
 • upoznavanje znanstvenika i nastavnika sa sustavom BIOPAC I njegovim mogućnostima
 • upoznavanje s hardverskim i softverskim rješenjima koja nudi BIOPAC
 • unaprijeđenje istraživanja u području fiziologije i drugim disciplinama u kojima fiziološka mjerenja imaju svoju primjenu
 • podizanje kvalitete nastavnog procesa u obrazovanju studenata u području fiziologije i primijenjenih fizioloških mjerenja u drugim područjima (psihologija, fizioterapija, sestrisntvo, itd.)
 • razmjena iskustava među sudionicima u primjeni tehnologija koje nudi sustav BIOPAC

PRIJAVA

Prijave su zatvorene.

Kontakt

Ivica Pripeljaš
Tel: +385 1 5495844
Fax: +385 1 5495829
E-mail: tecaj@zvu.hr