Masterclass Leadership u zdravstvu

MASTERCLASS

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu za medicinske sestre, fizioterapeute, radne terapeute, inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike, sanitarne inženjere i radiološke tehnologe primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Više

Odgovori