General data protection regulation

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
CILJEVI

  • Pružiti sveobuhvatan uvid o europskoj uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka GDPR
  • Uvesti polaznike u problematiku osobnih podataka i zaštite istih.
  • Upoznati polaznike s potrebnim komunikacijskim vještinama i uspostavi komunikacijskih protokola unutar organizacije kada se radi s osobnim podacima.
  • Pripremiti polaznike za rad u interdisciplinarnim timovima… Više