Biljana Kurtović

Biljana Kurtović

Biljana Kurtović, magistra sestrinstva – predavač na Katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. U vremenu od 2011. – 2017. obavljala dužnosti glavne sestre Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tijekom navedenog vremena zajedno sa suradnicima objavljuje dvije knjige „Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika“ i „Menadžment bola u neurokirurškom sestrinstvu“. Ujedno je i koautor na nekoliko izdanja Hrvatske komore medicinskih sestara: „Sestrinske dijagnoze 1, 2 i 3“, „Sestrinsko medicinski problemi“, izdanju Zdravstvenog veleučilišta Zagreb „Bol – peti vitalni znak“. Autor je i koautor brojnih radova te predavač i organizator domaćih i međunarodnih tečajeva, simpozija i kongresa. Član je uredništva informativnog glasila Hrvatske komore medicinskih sestara „Plavi fokus“ i zamjenica glavne urednice Croatian Nursing Journala. Predsjednica je Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske, te predsjednica Sekcije neurokirurških sestara Udruge neurokirurga jugoistočne Europe. Završila je program stručnog usavršavanja za menadžera u zdravstvu pri poslovnom učilištu Experta. Završava doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.