Days Days
hours hours
min min
sec sec

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na prvi tečaj PRIMJENE OPĆE UREDBE EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU (GDPR) u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta.

  Zdravstveno veleučilište kao jedna od najstarijih obrazovnih ustanova, s više od 50 godina iskustva u edukaciji stručnjaka i zdravstvenih profesionalaca u Hrvatskoj, organizira prvi tečaj stručnog usavršavanja u provedbi odredbi zaštite osobnih podataka. Tečaj je usklađen s novom europskom uredbom o zaštiti osobnih podataka pojedinaca prilikom obrade i korištenja podataka a u skladu s General Data Protection Regulation.​

 

PRIMJENA OPĆE UREDBE EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU (GDPR)

KOME JE NAMIJENJEN?

 • Službenicima za zaštitu podataka i višem rukovodstvu odgovornom za zaštitu osobnih podataka i upravljanje rizicima obrade podataka
 • Projektnim menadžerima ili konzultantima koji žele pripremati i podržavati organizacije u postupku prilagodbe sa zahtjevima GDPR-a
 • Članovima tima za informacijsku sigurnost, tima za upravljanje incidentima i tima za kontinuitet poslovanja
 • Članovima odvjetničkih tvrtki i pravnim savjetnicima
 • Savjetnicima za sigurnost osobnih podataka
 • Informacijskim ekspertima i stručnjacima za sukladnost
 • Zdravstvenim djelatnicima
 • Predavačima obrazovnih institucija

GDPR TEME

 • GDPR – Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
 • GDPR – Pojmovi koje je bitno razumjeti
 • GDPR – Načela obrade osobnih podataka
 • GDPR – Kako pripremiti organizaciju za sustav upravljanja osobnim podacima
 • GDPR – U zdravstvenoj ustanovi
 • GDPR – Poslovno komuniciranje
 • GDPR – Informacijska sigurnost
 • GDPR – Pravne posljedice
 • GDPR – Upravljanje incidentima i nastavak poslovanja
 • GDPR – Standardizirani obrasci

Temeljni ciljevi i zadaci stručnog usavršavanja

CILJEVI TEČAJA

 • Pružiti sveobuhvatan uvid o europskoj uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka GDPR
 • Uvesti polaznike u problematiku osobnih podataka i zaštite istih.
 • Upoznati polaznike s potrebnim komunikacijskim vještinama i uspostavi komunikacijskih protokola unutar organizacije kada se radi s osobnim podacima.
 • Pripremiti polaznike za rad u interdisciplinarnim timovima
 • Upoznati polaznike kako upravljati rizicima obrade osobnih podataka
 • Naučiti kako prepoznati obveze organizacije pri dobivanju pristanka / privole
 • Kroz primjere poslovne prakse prikazati mogućnost implementacije Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u organizaciji
 • Upoznati polaznike što kao zaposlenici trebaju učiniti da bi podržali implementaciju GDPR-a u organizaciji

PO ZAVRŠETKU POLAZNICI ĆE

 • Biti upoznati s GDPR regulativom
 • Ovladati dodatnim vještinama poslovnog komuniciranja
 • Prepoznavati osobne podatke unutar svoje organizacije u svakodnevnim radnim procesima
 • Znati dati odgovore nadležnom GDPR timu
 • Steći potrebna znanja i vještine za učinkovitu implementaciju GDPR-a u organizaciji
 • Razumjeti svrhu GDPR-a.
 • Razumjeti posljedice nepoštivanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
 • Razumjeti koje informacije obuhvaćaju osobni podaci

PROGRAM TEČAJA PRIMJENE OPĆE UREDBE EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU (GDPR)

09:30 – 10:00

    REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

PREDAVANJA

10:00 – 10:15

Uvod
Krešimir Rotim

10:15 – 11:00

Opća uredba EU o zaštiti osobnih podataka i uloga
Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Petar Mišević

11:00 – 11:30

Osnovni pojmovi GDPRa i primjena u praksi zaštite tajnosti podataka
Vitomir Boić

11:30 – 12:00

Obaveze djelatnika zdravstvenog sustava u primjeni
Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka
Biljana Kurtović

12:00 – 12:30

Kako zaštititi podatke u sustavu zdravstva
Goran Krstačić

12:30 – 13:00

Znanstveno istraživački rad i GDPR
Damir Lučanin

13:00 – 14:00

STANKA

 

PREDAVANJA

14:00 – 14:30

GDPR dokumentacija
Petar Mišević

14:30 – 15:00

Informatički sustavi, potpora i GDPR
Darie Marić

15:00 – 15:30

Tematska pitanja i odgovori
Petar Mišević, Vitomir Boić i Darie Marić

15:30 – 16:00

   PODJELA POTVRDNICA

PRIJAVA

Prijave su završene.

 

Uz popunjenu prijavu, prijave se vrše uplatom kotizacije u visini od 800,00 kn + PDV te slanjem potvrde o izvršenoj uplati na e-mail: GDPR@zvu.hr.


Kotizaciju je potrebno uplatiti na transakcijski račun
Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb, 
OIB: 50952646228
IBAN: HR6623600001101354739
MODEL: HR69
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 40104-OIB
OPIS PLAĆANJA: GDPR, Prezime i ime sudionika

 

Kontakt


Ivica Pripeljaš

Tel: +385 1 5495844
Fax: +385 1 5495829
E-mail: gdpr@zvu.hr