Goran Krstačić

Goran Krstačić

Izv. prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med., FESC, FEHRA je ravnatelj Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana u Zagrebu. Završio je specijalizaciju interne medicine i užu specijalizaciju iz kardiologije.  Izvanredni je profesor na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta J.J. Strosmayer u Osijeku. Znanstveni je savjetnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i profesor visoke škole u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Završio je program stručnog usavršavanja za menadžera u zdravstvu i „Leadership and Management in Cardiovascular Medicine“ u Beču. Koordinator je znanstvenog područja e-Technology Europskog kardiološkog društva i bivši predsjednik radne skupine e-Cardiology. Član je Upravnog odbora Europske asocijacije za srčani ritam i uređivačkog odbora časopisa EP Europace. Ima diplomu Europskog kardiologa, izabran je za Fellow-a Europskog kardiološkog društva (FESC) i Fellow-a Europske udruge za srčani ritam (FEHRA). Član je Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva i Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca te član Savjeta za zdravlje grada Zagreba. Član je Odbora za kardiovaskularne bolesti Razreda za medicinske znanosti HAZU i član Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja HAZU.  Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama.