Dobrodošli na web stranicu tečaja Masterclass

Poštovani,

sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Masterclass tečaj usavršavanja za zdravstvene djelatnike pod nazivom „Leadership u zdravstvu“.Zdravstveno Veleučilište kao jedna od najstarijih obrazovnih ustanova, sa preko 50 godina iskustva u edukaciji stručnjaka i zdravstvenih profesionalaca u Hrvatskoj, organizira Tečaj stručnog usavršavanja s ciljem pružanja sveobuhvatnog uvida u suvremene trendove leadershipa u zdravstvu.
Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu za medicinske sestre, fizioterapeute, radne terapeute, inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike, sanitarne inženjere i radiološke tehnologe primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

 

Datum održavanja:

 • 22. veljača 2018.

Ciljevi Tečaja:

 • Pružiti sveobuhvatan uvid u suvremene trendove leadershipa u zdravstvu.
 • Uspostaviti temelje praktičnih vještina i menadžerskih znanja.
 • Omogućiti polaznicima uvid u praktičnu primjenu vještina leadershipa u praksi.
 • Prikazati spoj teorije i prakse kroz izazove svakodnevnog radnog procesa.
 • Potaknuti analitički sustav razmišljanja o upravljačkim strategijama na nacionalnoj razini.
 • Upoznati polaznike s temeljima interdiscipliniranog upravljanja kvalitetom u svrhu sigurnosti bolesnika.
 • Prikazati vještine tumačenja interpersonalnih odnosa u kolektivu.
 • Uvesti polaznike u problematiku motivacije i samomotivacije, naglašavajući utjecaj okolinskih činitelja te primjere postizanja uspjeha kroz samomotivaciju.
 • Istaknuti problematiku vrijednosnog menadžmenta te organizacijske manjkavosti u zdravstvu.
 • Objasniti principe kriznog menadžmenta s posebnim naglaskom na proaktivne i reaktivne krizne strategije.
 • Pripremiti polaznike za učinkovitu primjenu interakcije s medijima.
 • Osposobiti polaznike za identifikaciju i implementaciju komunikacijskih vještina usmjerenih stvaranju efektivnog i efikasnog radnog okruženja.
 • Omogućiti polaznicima ovladavanje principima izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti u leadershipu u sustavu zdravstva.

Po završetku Tečaja polaznici će:

 1. Znati nabrojati osobitosti suvremenih trendova rukovođenja za zdravstvene djelatnike.
 2. Kombinirati tradicionalne perspektive teorije leadershipa s trendovima i problemima zdravstvene skrbi.
 3. Primijeniti usvojeno specijalizirano znanje usmjereno modernim metodama rukovođenja te dosljedno integrirati leadership u praksu.
 4. Prepoznati izazove, utvrditi optimalna rješenja te kriterije izvršenja u svakodnevnom radnom procesu.
 5. Razumjeti i primijeniti analitički pristup upravljačkim strategijama na nacionalnoj razini.
 6. Znati povezati važnost interdisciplinarnog pristupa upravljanju kvalitete s ciljem sigurnosti bolesnika.
 7. Koristiti najbolje pristupe tumačenju interpersonalnih odnosa u kolektivu.
 8. Utvrditi važnost motivacije i samomotivacije te ih znati primijenjivati.
 9. Znati analizirati organizacijske manjkavosti naspram sustava vrijednosti u sustavu zdravstva.
 10. Razlikovati vrste te primijeniti metodologiju kriznog menadžmenta u praksi.
 11. Znati primijeniti vještine i znanja za učinkovitu interakciju s medijima.
 12. Utvrditi i primijeniti komunikacijske vještine usmjerene stvaranju efektivnog i efikasnog radnog okruženja.
 13. Povezati, razviti i integrirati izvrsnost, inovativnost i kreativnost u leadership u sustavu zdravstva.

Predavači koji sudjeluju u programu Tečaja su vrhunski profesionalci i stručnjaci u području operativnih specifičnosti i problematike zdravstvenog sustava.

UPITI I PRIJAVE ZA TEČAJ

Prijave se vrše uplatom kotizacije u visini od 500 kn te slanjem potvrde o izvršenoj uplati na e-mail:
tecaj-leadership@zvu.hr.

Kotizaciju je potrebno uplatiti na transakcijski račun Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb, OIB: 50952646228
IBAN: HR6623600001101354739
MODEL: HR69
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 40103-OIB
OPIS PLAĆANJA: Kotizacija za Leadership u zdravstvu, Prezime i ime sudionika

Odgovori