LEADERSHIP U ZDRAVSTVU

3. MASTERCLASS TEČAJ USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Days Days
hours hours
min min
sec sec

Poštovani,

sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Masterclass tečaj usavršavanja za zdravstvene djelatnike pod nazivom „Leadership u zdravstvu“.

Zdravstveno Veleučilište kao jedna od najstarijih obrazovnih ustanova, sa preko 50 godina iskustva u edukaciji stručnjaka i zdravstvenih profesionalaca u Hrvatskoj, organizira Tečaj stručnog usavršavanja s ciljem pružanja sveobuhvatnog uvida u suvremene trendove leadershipa u zdravstvu.

Program 3 . Masterclass Tečaja usavršavanja za zdravstvene djelatnike “Leadership u zdravstvu”, koji se održava 22. veljače 2018., možete pogledati ovdje.

Temeljni ciljevi i zadaci stručnog usavršavanja

Stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu za medicinske sestre, fizioterapeute, radne terapeute, inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike, sanitarne inženjere i radiološke tehnologe primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

CILJEVI TEČAJA

 1. Pružiti sveobuhvatan uvid u suvremene trendove leadershipa u zdravstvu.
 2. Uspostaviti temelje praktičnih vještina i menadžerskih znanja.
 3. Omogućiti polaznicima uvid u praktičnu primjenu vještina leadershipa u praksi.
 4. Prikazati spoj teorije i prakse kroz izazove svakodnevnog radnog procesa.
 5. Potaknuti analitički sustav razmišljanja o upravljačkim strategijama na nacionalnoj razini.
 6. Upoznati polaznike s temeljima interdiscipliniranog upravljanja kvalitetom u svrhu sigurnosti bolesnika.
 7. Prikazati vještine tumačenja interpersonalnih odnosa u kolektivu.
 8. Uvesti polaznike u problematiku motivacije i samomotivacije, naglašavajući utjecaj okolinskih činitelja te primjere postizanja uspjeha kroz samomotivaciju.
 9. Istaknuti problematiku vrijednosnog menadžmenta te organizacijske manjkavosti u zdravstvu.
 10. Objasniti principe kriznog menadžmenta s posebnim naglaskom na proaktivne i reaktivne krizne strategije.
 11. Pripremiti polaznike za učinkovitu primjenu interakcije s medijima.
 12. Osposobiti polaznike za identifikaciju i implementaciju komunikacijskih vještina usmjerenih stvaranju efektivnog i efikasnog radnog okruženja.
 13. Omogućiti polaznicima ovladavanje principima izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti u leadershipu u sustavu zdravstva.

PO ZAVRŠETKU TEČAJA POLAZNICI ĆE

 1. Znati nabrojati osobitosti suvremenih trendova rukovođenja za zdravstvene djelatnike.
 2. Kombinirati tradicionalne perspektive teorije leadershipa s trendovima i problemima zdravstvene skrbi.
 3. Primijeniti usvojeno specijalizirano znanje usmjereno modernim metodama rukovođenja te dosljedno integrirati leadership u praksu.
 4. Prepoznati izazove, utvrditi optimalna rješenja te kriterije izvršenja u svakodnevnom radnom procesu.
 5. Razumjeti i primijeniti analitički pristup upravljačkim strategijama na nacionalnoj razini.
 6. Znati povezati važnost interdisciplinarnog pristupa upravljanju kvalitete s ciljem sigurnosti bolesnika.
 7. Koristiti najbolje pristupe tumačenju interpersonalnih odnosa u kolektivu.
 8. Utvrditi važnost motivacije i samomotivacije te ih znati primijenjivati.
 9. Znati analizirati organizacijske manjkavosti naspram sustava vrijednosti u sustavu zdravstva.
 10. Razlikovati vrste te primijeniti metodologiju kriznog menadžmenta u praksi.
 11. Znati primijeniti vještine i znanja za učinkovitu interakciju s medijima.
 12. Utvrditi i primijeniti komunikacijske vještine usmjerene stvaranju efektivnog i efikasnog radnog okruženja.
 13. Povezati, razviti i integrirati izvrsnost, inovativnost i kreativnost u leadership u sustavu zdravstva.

Upiti i prijave za tečaj

Prijave se vrše uplatom kotizacije u visini od 500 kn te slanjem potvrde o izvršenoj uplati na e-mail: tecaj-leadership@zvu.hr

Kotizaciju je potrebno uplatiti na transakcijski račun Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb,
OIB: 50952646228
IBAN: HR6623600001101354739
MODEL: HR69
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 40103-OIB
OPIS PLAĆANJA: Kotizacija za Leadership u zdravstvu, Prezime i ime sudionika

PRIJAVA

Prijave su zatvorene.

Kontakt

Ivica Pripeljaš
Tel: +385 1 5495844
Fax: +385 1 5495829
E-mail: tecaj-leadership@zvu.hr